SpäťÚvod / Ponuka

Poskytované služby

Akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť

Telco s.r.o. vykonáva akvizičnú činnosť prostredníctvom subdodávateľov, ktorí v predmetnej oblasti majú dlhodobé skúsenosti. V rámci akvizičnej a inžinierskej činnosti subdodávateľ vykonáva pod neustálym...

Výstavba

Výstavba stožiarových základňových staníc GSM/DCS/UMTS/F-OFDM/WCDMA výstavba základov, koordinovaná pracovníkom Telco s.r.o., kompletná výroba a montáţ oceľových konštrukcii...

Stavebná údržba

V rámci stavebnej údržby Telco s.r.o. poskytujeme kompletnú pravidelnú stavebnú a preventívnu údržbu všetkých typov telekomunikačných bodov a uzlov, pravidelné zákonné kontroly a prehliadky a...

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné