SpäťÚvod / Kvalita

Kvalita

 

Politika kvality v spoločnosti Telco s.r.o. je založená na jednoduchosti v rozhodovaní. To znamená, že práce sú jednotlivo preberané iba za predpokladu, že spĺňajú požadované kritéria.
 
Kontrola kvality je viac úrovňová:
 
  • vnútropodniková kontrola kvality samotného subdodávateľa (väčšina subdodávateľov ma zavedený systém riadenia kvality podľa európskych noriem)
  • kontrola kvality externým stavebným dozorom
  • pred odovzdaním odberateľovi, kontrola kvality garantom – zástupcom Telco s.r.o.
 
Subdodávateľský systém prináša ďalšie výhodné nástroje, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu vyššej kvality, napr. predbežná kontrola oprávnení subdodávateľov, preventívna kontrola technického vybavenia, v prípade zistenia nedostatkov účinné nápravne opatrenia. 

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné