Telekomunikačné stavby na kľúč

Telco s.r.o. prichádza s novým progresívnym systémom zabezpečenia výstavby telekomunikačných stavieb. Naša spoločnosť za zameriava výhradne na výstavbu a prestavbu základňových staníc GSM/DCS/UMTS/F-OFDM/WCDMA, rádioreléových prenosových systémov a líniových (optických a metalických) prenosových systémov.

 
Sme pripravení zabezpečiť kompletnú akvizičnú, inžiniersku a projekčnú činnosť. Máme k dispozícii dostatok kvalifikovaných odborníkov pre kvalitnú realizáciu kompletných stavebných prác. Koncepcia úspešnej pôsobnosti našej firmy je postavená na zabezpečení požadovanej kvality, v dohodnutom termíne a za konkurenčnú cenu. 
 
Naše realizácie vykonávame prevažne subdodávateľským spôsobom. Výsledkom čoho vieme zabezpečiť viacnásobnú kontrolu vykonanej práce. A čo je ešte lepšie v prípade zistenia nedostatkov, vieme účinnejšie a rýchlejšie zabezpečiť ich odstránenie.
 
 
Telco s.r.o. Vám ponúka:
 
  • synergickú koordináciu medzi už overenými subdodávateľmi, ktorí pôsobia v predmetnej oblasti dlhodobo.
  • odbornú kontrolu nad celým procesom pridelenej zákazky. Kontrola kvality a právnych predpisov je vykonávaná dvoma nezávislými subjektmi (vlastnými zamestnancami a subdodávateľom).
  • efektívne riadenie všetkých subdodávateľov, ktoré je zaloţené na dlhodobej spolupráci medzi zástupcami vedenia našej spoločnosti a kompetentným zástupcami subdodávateľov.

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné