SpäťÚvod / Manažment

Manažment

 

Organizácia práce a výkonu v štruktúre Telco s.r.o. je stopercentne zákaznícky orientovaná. Zástupcovia spoločnosti Telco s.r.o. plnia funkciu garanta realizácií a majú plnú zodpovednosť za všetky činnosti realizované v rámci získanej zákazky. Jednotlivé subdodávky realizujú skúsené firmy, ktoré pôsobia v tejto oblasti už niekoľko rokov. Pre dosiahnutie vyššej kvality je v procese externý stavebný dozor a bezpečnostný technik, ktorý dohliada na dodržiavanie BOZP, PO a všetkých právnych predpisov. Všetky tieto subjekty sú navzájom zmluvne zaviazané dodržiavať požadované termíny, kvalitu a pracovnú morálku. Tento systém riadenia prináša mnohé výhody oproti zamestnaneckému, a to hlavne

  • lepšiu kontrolu dodržiavania termínov
  • vyššiu vymožiteľnosť, v prípade zistenia pochybenia
  • a následne oveľa vyššiu efektivitu v prípade nápravných opatrení
  • v neposlednom rade vyššia kvalita, odzrkadľujúca výkon samotného subdodávateľa

Týmto spôsobom je spoločnosť Telco s.r.o. pripravená a schopná realizovať stavby na území celej Slovenskej Republiky.

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné