SpäťÚvod / Ponuka / Výstavba

Výstavba

 

Výstavba stožiarových základňových staníc GSM/DCS/UMTS/F-OFDM/WCDMA

 • výstavba základov, koordinovaná pracovníkom Telco s.r.o.,
 • kompletná výroba a montáţ oceľových konštrukcii certifikovaným subdodávateľom,
 • montáţ technológie prevzatej od objednávateľa a montáţ kontajnera alebo RBS
 • výstavba elektrickej prípojky certifikovaným subdodávateľom,
 • všetky predmetné činnosti sú dozorované externým stavebným dozorom a interným technickým dozorom
 • na všetky stavby Telco s.r.o. zabezpečuje interného stavbyvedúceho, ktorý spolupracuje s jednotlivými stavbyvedúcimi všetkých subdodávateľov
 
 

Výstavba základňových staníc na existujúcich budovách GSM/DCS/UMTS/F-OFDM/WCDMA

 • kompletná výroba a montáž oceľových konštrukcii certifikovaným subdodávateľom
 • montáž technológie prevzatej od objednávateľa a montáž kontajnera alebo RBS
 • montáž klimatizácie certifikovaným subdodávateľom,
 • montáž elektronického zabezpečovacieho systému certifikovaným subdodávateľom,
 • kompletná technologická montáţ RBS, GSM antén, káblových ciest
 • výstavba elektrickej prípojky certifikovaným subdodávateľom,
 • všetky predmetné činnosti sú dozorované externým stavebným dozorom a interným technickým dozorom
 • na všetky stavby Telco s.r.o. zabezpečuje interného stavbyvedúceho, ktorý spolupracuje s jednotlivými stavbyvedúcimi všetkých subdodávateľov
 
 

Výstavba Rádioreléových zariadení

 • kompletná inštalácia zariadení NEC, ERICSSON, HUAWEI
 • kompletná inštalácia anténnych systémov
 • kompletná inštalácia káblových trás
 • spustenie zariadení, ladenie, nastavenie parametrov
 • aktualizácia dokumentácie
 • kompletná montážna činnosť je koordinovaná a kontrolovaná skúseným garantom inštalácií

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné